PvdA: Geen aquaduct getuigt niet van realiteitszin en verkeersoplossingsgericht denken

JOURE - In verkiezingstijd is door alle partijen in de de gemeenteraad van De Fryske Marren aandacht gevraagd voor vervanging van de brug over de Scharster Rien. Het aanleggen van een Aquaduct is volgens hen een goede oplossing om het nog aanwezige knelpunt in de Rijksweg A 6 aan te pakken.

Volgens de Minister zijn de verkeersopstoppingen tussen Lemmer en Joure niet ernstig genoeg. Hoe beoordeelt het College het besluit van Minister van Nieuwenhuizen om niet mee te werken aan de realisatie van een aquaduct onder de Scharster Rien? wil Wietze de Haan fractievoorzitter PvdA DFM weten.

Hij is van mening dat de door de minister genoemde periode waarbij men blijkbaar moet accepteren dat tot 2050 de brug als nog enig knelpunt in de A6 blijft bestaan, niet getuigt realiteitszin en verkeersoplossingsgericht denken. De partij vindt de minister kortzichtig door bewust een knelpunt te laten bestaan en niet bijdraagt aan een verbeterde doorstroming in de A6 tussen Lemmer en Joure.

De partij wil weten welke (rechts)-wegen en middelen nog open staan om de Minister tot andere gedachten te brengen en welke stappen zal het College op korte termijn nemen om de Minister op andere gedachten te brengen en een aquaduct in de Scharster Rien toch gerealiseerd te krijgen.