Waterplanten in DFM kopje kleiner

Joure - Met hekkelen, een maaiboot en het gebruik van een mobiele kraan hoopt de gemeente De Fryske Marren dit jaar ongewenste waterplanten de kop in te drukken.

Deze zomer worden waterplanten verwijderd die de doorstroming of recreatieve watergangen belemmeren of waar invasieve soorten voorkomen. In de hoofdwatergangen maaien ze de onderwaterbegroeiing van het dieper waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden voor aan- en afvoer van water.

 

Invasieve soorten (soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd) worden weggehaald met een maaiboot. Door dit meerdere keren te doen hoop de gemeente dat de beplanting beheersbaar blijft. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en gaan een paar weken duren. 

 

Van oktober tot en met december is de bebouwde kom aan de beurt. In deze periode zal ook een deel van de oeverbeplanting worden gemaaid. ‘Voor de flora en fauna laten we ook wat beplanting staan’.