Verschuivingen in contacten wethouders voor Plaatselijk Belangen

JOURE - Het nieuwe college van De Fryske Marren heeft, net als in de vorige collegeperiode, besloten voor elk plaatselijk belang een contactwethouder aan te wijzen.

Een contactwethouder is een vast aanspreekpunt voor dorp, stad of wijk. Plaatselijke belangen hechten namelijk veel belang aan een bestuurlijk aanspreekpunt in de gemeente. De contactwethouder is aanwezig bij de algemene ledenvergadering en heeft daarnaast eens per jaar een bestuurlijk overleg. Door de komst van een vijfde wethouder is er een nieuwe indeling gemaakt.