Nieuwe directeur Bornego Joure

HEERENVEEN / JOURE - de Vos (41) wordt de nieuwe directeur van het Bornego College in Joure. Het bestuur heeft haar woendag benoemd.

Momenteel is Alinka Spijkers - de Vos werkzaam als schoolleider op de RSG Enkhuizen. Als docente lichamelijke opvoeding heeft zij ervaring in het voortgezet onderwijs. Bovendien is ze als oud-leerling van Bornego Joure goed op de hoogte van de lokale situatie.

Het Bornego College ziet in haar een sterke verbinder met een onderwijskundige visie die past bij de ontwikkelingen in Joure. ,,Ik zie het als een uitdaging om samen met het team in Joure te werken aan een onderwijsprogramma waarin de leerling zijn of haar talenten kan ontwikkelen en zich veilig en gekend voelt,” zegt Alinka daar zelf over.