Gemeentelijke belastingen naar De Fryske Marren

JOURE - De naamsverandering van de gemeente De Fryske Marren was in 2014, maar de naam De Friese Meren spookte nog altijd rond op de incasso’s.

Het college heeft de nieuwe Leidraad gemeentelijke belastingen vastgesteld en daarmee voldoet deze weer aan de actuele wet- en regelgeving en aan de geldende werkafspraken. ‘Door het vaststellen van een Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen is ook het beleid hieromtrent duidelijk. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de burger.’