Parkeereisen voortaan in bestemmingsplan

DFM - Parkeereisen moeten voortaan in het bestemmingsplan worden opgenomen. Voor 2014 stonden de parkeereisen voor bouwplannen in de bouwverordening. Per 1 juli 2018 is deze regeling vervallen.

Het plan omvat bijna het gehele grondgebied van de gemeente De Fryske Marren. Met het bestemmingsplan wordt een parkeerregeling toegevoegd aan een groot aantal andere bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is de nieuwe manier om het parkeerbeleid juridisch te borgen. Voorheen werd het parkeerbeleid geregeld via de Bouwverordening.

Van vrijdag 20 juli tot en met donderdag 30 augustus ligt het bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen met de bijbehorende stukken ter inzage op het gemeentehuis in Joure, het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1) en op het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).