Parkeerverbod tijdens Ballonfeesten en Boerebrulloft

JOURE - In verband met de Boerebrulloft op 25 juli en de Friese Ballonfeesten van 25 juli tot en met 29 juli is het parkeren in Joure beperkt.

Voor veel straten geldt deze dagen een (gedeeltelijk) parkeerverbod. Tijdens de Boerebrulloft gaat het om de Midstraat, Drolshagenplein, Roggemolenstraat, Driessenstraat, De Merk, Sinnebuorren (parkeerterrein blijft bereikbaar), Torenstraat (parkeerterrein Waagplein blijft bereikbaar) en Douwe Egberts Plein. Met de Ballonfeesten zijn de Uilke Boonstralaan, Blaauwhoflaan, Appelhoflaan, Waling Dijkstrastraat, Dr. G.A. Wumkesstraat, Ds. S. Huismansstraat, Harddraversweg, Omkromte (beide zijden) en It Súd en tracé Kerkstraat-Jonkersbosje (gedeeltelijk) niet beschikbaar voor parkeren.