Column Knooppunt Joure | Dossiers vullen nu het werk buiten bijna gereed is

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 21: Dossiers vullen nu het werk buiten bijna gereed is

Ieder project kenmerkt zich doordat het een begin en einde heeft. Bij het knooppunt wordt nu de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden. Een aantal weken geleden is de minirotonde op de Geert Knolweg, waar de definitieve afrit naar Joure vanuit Heerenveen en de definitieve toerit naar Lemmer vanuit Joure op aan zijn gesloten, in gebruik genomen.

Binnen het team van de alliantie Knooppunt Joure ben ik adviseur contractmanagement. Samen met de contractmanager zijn wij het eerste aanspreekpunt naar de aannemer en verantwoordelijk voor contractbeheersing. De aannemer beheerst zelf de kwaliteit van de geleverde producten. Wij voeren daarbij risicogestuurde toetsen uit. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de aannemer het werk buiten volgens contract heeft uitgevoerd aan de hand van risico’s. We toetsen de hoogst ingeschatte risico’s. Hiervoor zetten we een onafhankelijke ‘toetser’ in, een zogenoemde gecertificeerde (lead)auditor. Samen met een team van specialisten toetsen ze deze risico’s.

Het project bevindt zich in de fase waarin de werkzaamheden buiten voor een groot deel gereed zijn. Omdat het einde van het werk buiten nadert, komen we in een fase waarin de aannemer een dossier gaat vullen om aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen uit het contract. Hier zal ik mij de komende tijd mee bezig houden. Samen met mijn collega’s en de aannemer zorgen we ervoor dat het werk uiteindelijk probleemloos overgedragen kan worden naar de beheerders van Knooppunt Joure. De gemeentelijke wegen worden overgedragen aan gemeente De Fryske Marren en het hoofdwegennet wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat.

In de komende weken wordt nog volop gewerkt aan de Hollandiastraat. De sloop van de oude onderdoorgang start door middel van een alternatieve sloopmethode. Ook zal het busstation verder afgewerkt worden en zullen er hier en daar nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Tot aan het einde van dit jaar zullen wij in samenspraak met de aannemer de oplevering vormgeven en waarop de overdracht van het project volgt.

Vincent Bouw – adviseur contractmanagement