Groot financieel tekort voor bibliotheken DFM

DFM - Het jaar 2017 wordt door de bibliotheken voor het werkgebied De Fryske Marren afgesloten met een financieel tekort. Met uitzondering van De Fryske Marren, sluiten alle bibliotheken in het werkgebied van stichting Bibliotheken Mar en Fean af met een positief resultaat.

Bibliotheken De Fryske Marren sluit af met een negatief resultaat van ruim 120.000 euro, een 30.000 euro meer dan begroot. Het resultaat van 2016 was ruim een ton negatief. Het negatieve resultaat wordt gedekt door onttrekking van bijna een ton uit de algemene reserve en een onttrekking van ruim dertigduizend euro uit de dekkingsreserve afschrijvingen voor de bibliotheek in Balk.

In het najaar van 2016 heeft het college besloten om het tekort in de begroting 2017 van de bibliotheek te compenseren vanaf 2017/2018. Dit is gedaan door de huur te verlagen en een verhoging van de subsidie. Daarmee is gekozen voor behoud van drie basisbibliotheken in De Fryske Marren: Joure, Lemmer en Balk. In 2017 heeft de bibliotheek de laatste bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, zoals de sluiting van de bibliotheek in Sint Nicolaasga.

Het tekort over 2017 valt hoger uit dan begroot, doordat de verwachte verkoop van het voormalig gemeentehuis in Balk niet in 2017 plaatsvond. De verwachting van de bibliotheek is dat zij na verkoop lagere servicekosten hebben, omdat zij zelf de energiekosten afrekenen en niet de verhuurder.

Er blijft een structureel tekort op de meerjarenraming van de bibliotheek. Om de bibliotheek te behouden in de gemeente is extra geld nodig. Hiervoor heeft de bibliotheek een aanvullende subsidieaanvraag ingediend.