Hernieuwd HKZ-keurmerk voor Miks welzijn

JOURE - Miks welzijn, actief in gemeente De Fryske Marren, is dinsdag 24 juli opnieuw gecertificeerd volgens de HKZ-normen. Hiermee laat Miks zien dat gewerkt wordt volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche, in staat is te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren. Ook gaat Miks goed om met risico’s en wordt veilig gewerkt.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Kwaliteitsmedewerker Nanne Andringa vertelt: ,,We zijn natuurlijk hartstikke blij dat we het keurmerk opnieuw krijgen. Zeker omdat er sinds mei van dit jaar nieuwe normen zijn. We hebben dus het meest recente keurmerk.” De nieuwe norm van het HKZ-keurmerk stelt eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, bijvoorbeeld personeelsbeleid en diensten door derden aan specifieke eisen voldoen. Periodiek krijgt Miks bezoek van een auditor die controleert of aan alle normen voldaan wordt.

,,De auditor is twee dagen bezig. Hij kijkt welke afspraken er gemaakt zijn binnen Miks en hoe we ervoor zorgen dat iedereen zich aan die afspraken kan houden. Door steekproeven van dossiers en gesprekken met medewerkers controleert hij of we die afspraken ook nakomen.” Na goedkeuring kreeg Miks het certificaat, dat drie jaar geldig is.