Friezen nog niet laaiend enthousiast over LF2018

DFM - De Friezen geven LF2018 begin dit jaar (maart) een 6,4.

De ondervraagden uit Leeuwarden zijn meer tevreden over LF2018 dan de personen uit de rest van de provincie, zo geven de Leeuwarders gemiddeld een 6,9 als cijfer en de mensen uit de rest van Fryslân een 6,2. De hoge cijfers (8 t/m 10) lijken vooral te worden gegeven door mensen die aan een activiteit in het kader van LF2018 hebben deelgenomen.

Ruim driekwart van Leeuwarders merkt iets van activiteiten

Ook is gevraagd in hoeverre mensen iets merken van de activiteiten. In Leeuwarden geeft ruim driekwart (76%) van de mensen aan dat zij hier iets van hebben gemerkt, terwijl dit buiten Leeuwarden ongeveer de helft van de mensen is (52%).

Eind dit jaar volgt een uitgebreider onderzoek naar de ervaringen met CH2018 en de Iepen Mienskip in Fryslân.