Gemeente ondersteunt manifest Gelijkwaardigheid op de Arbeidsmarkt

JOURE - Gemeente De Fryske Marren ondersteunt het manifest Gelijkwaardigheid op de Arbeidsmarkt.

Het manifest gaat over het kabinetsvoornemen om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. De initiatiefnemers willen bij de staatssecretaris hiertegen bezwaar maken. Het kabinetsvoornemen heeft negatieve gevolgen voor de positie van kwetsbare jongeren met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Alle gemeenten en onderwijsinstellingen in Friesland wordt gevraagd het manifest aan de staatssecretaris mede te ondertekenen.

Het college van De Fryske Marren heeft op 16 juli 2018 ingestemd met het ondersteunen van het manifest.