Taalklassers mogen gebruik maken van leerlingvervoer

JOURE - Kinderen van statushouders kunnen sinds juni van dit jaar naar de Taalklas. Tot nu toe maken ongeveer 15 leerlingen gebruik van de extra lessen. Een handvol maakt aanvullend gebruik van het leerlingenvervoer hiervoor. De meeste leerlingen wonen namelijk in Joure.

Op 11 juni 2018 is de Taalklas in Joure van start gegaan. De Taalklas is een voorziening waar kinderen van statushouders gedurende enkele dagdelen per week naar toe kunnen voor een intensief programma Nederlandse taal. De Taalklas is toegankelijk voor kinderen die in De Fryske Marren wonen. Kinderen die in Joure wonen kunnen zelfstandig naar de lessen, maar voor kinderen die buiten Joure wonen is de afstand om zelfstandig te kunnen reizen te ver. Hun ouders zijn veelal niet in staat om hun kinderen een aantal dagdelen per week naar Joure te brengen.

Het aantal dagdelen waarop aanspraak kan worden gemaakt op leerlingenvervoer naar de Taalklas is maximaal vier en maximaal twee jaar per kind.