Ruim kwart van inwoners DFM bereid om organen af te staan

DFM - Van de inwoners van gemeente De Fryske Marren is 27 procent geregistreerd als donor. Dat zijn er iets meer dan in omliggende gemeenten Heerenveen (24 procent), Súd-West Fryslân (26 procent) en Weststellingwerf (24 procent). Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) heeft gepubliceerd.

Elf procent van de inwoners heeft aangegeven geen organen te willen afstaan. Daarmee is De Fryske Marren, samen met Tytsjerksteradiel, de gemeente met de laagste cijfers.

Vrouwen vaker donor

In het algemeen hebben vrouwen (45 procent) zich in 2018 vaker in het donorregister geregistreerd dan mannen (39 procent). 27 Procent van de vrouwen geeft toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. Van de mannen doet 22 procent dat.

Aantal jongeren dat nee zegt tegen orgaandonatie gestegen

Tussen 2014 en 2016 nam het percentage jongeren van 18 tot 20 jaar dat ‘nee’ tegen orgaandonatie zei af van ruim 4 procent naar 3 procent. Daarna steeg dit percentage van 4 in 2017 naar 11 in 2018. Onder 70-plussers nam het percentage dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie af. In 2014 gaf 19 procent van de 70-plussers geen toestemming, in 2018 was dit 18 procent.