Negatief zwemadvies voor Rohel en Ulesprong

ROHEL/sint nicolaasga - Met ingang van 9 augustus 2018, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor de zwemlocaties Rohel en Ulesprong, beiden aan het Tjeukemeer .

De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauw-algen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemad-vies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereik-baar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.