Brandbrief aan college over monument Jouster Toer

JOURE - De stichtingen Nationale Herdenking Joure en Militairen – Veteranen Skarsterlân hebben het college van B&W een brandbrief gestuurd. Zij vinden dat het monument op de Jouster Toer met meer respect moet worden behandeld.

‘Het is al jaren geen uitzondering meer, maar een gewoonte geworden dat burgers hun auto’s (tijdelijk) parkeren vlak voor het monument’ staat in de brief. ‘Daarnaast staat er bij gedoogbeleid van de woensdagmiddagmarkt standaard een loempiakraam. Er gaan zelfs serieuze geruchten dat een Viskraam plannen heeft om op deze stek te mogen venten. Hoewel de stichting al jaren beklag doet over deze situatie wordt er maar nooit actie ondernomen.’

,,Wij hebben niets tegen de kraam’’, zegt Jan Vermaning van Stichting Nationale Herdenking Joure. ,,Zij hebben ook recht op een inkomen, maar moet dit pal tegen het monument? Dit plekje moet cachet hebben.’’

Voor de herinrichting van de Torenstraat, enkele jaren geleden, stond er nog een boom. Deze is niet herplaatst en heeft zo de ruimte gegeven voor de overlast stellen de stichtingen. ‘Beide monumenten op de Jouster Toren verdienen meer respect en is qua optiek en beeldvorming een soort grafzerk, waarbij we 365 dagen per jaar stilstaan voor het feit dat velen hun leven gaven voor onze vrijheid. De enkele vierkante meters voor het monument dienen daarom vrij te zijn van enig vervoermiddel, kraam en zodoende honderd procent toegankelijk voor belangstellenden/toeristen om te gedenken en herdenken.’ Het bestuur hoopt dat er per direct een oplossing zal komen, dat een en ander gemarkeerd zal worden en dat handhaving een feit zal zijn.

De winkeliersvereniging, stichting Vlecke Marketing en de OVS hebben toegezegd het onderwerp op hun agenda te zetten.