Negatief zwemadvies zwemlocatie Tsjûkemar Ulesprong

SINT NICOLAASGA - Met ingang van 15 augustus 2018, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor de Tsjûkemar Ulesprong in Sint Nicolaasga.

Verder gelden er waarschuwen voor Balk: Zwem- en surfcentrum, Elahuizen: De Lange Hoek, Joure: Skipsleat (Jouster strandje), Oudehaske: Nannewiid en Rohel: Tsjûkemar.

De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheden wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt. Hiermee komt het totale aantal zwemlocaties met een negatief zwemadvies in Fryslân op zeven. Actuele informatie is te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl.