Gemeente loopt jaarlijks 185.000 mis na grenscorrectie

JOURE - Na de grenscorrectie met Heerenveen ontvangt De Fryske Marren op jaarbasis €185.000,- minder aan inkomsten uit de Onroerendezaakbelasting (OZB).

Met de gemeentelijke herindeling zijn twee dorpen en twee bedrijventerreinen overgegaan van gemeente Skarsterlan naar Heerenveen. Opmerkelijk is dat uit een rapport opgesteld door de provincie, is gebleken dat er onevenredigheid in de grenscorrectie is in de opbrengsten van de OZB van de bedrijventerreinen. DFM vond daarom ook dat dit terug moest komen in het besluit van Gedeputeerde Staten. GS heeft dat echter niet gedaan.

Dat het beroep nu ongegrond is verklaard is volgens DFM opmerkelijk. De rechtbank heeft namelijk aangegeven hoe ze zelf tegen de zaak aankeek in plaats van het besluit te toetsen, wat ze had moeten doen. De Raad van State vindt dat ook, maar heeft er toch niet voor gekozen om het besluit dan te vernietigen, omdat ‘een juiste toetsingsmaatstaf tot dezelfde uitspraak zou leiden’.