Groen licht voor uitbreiding parkeerplaatsen Sint Nyk

SINT NICOLAASGA - Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport nodig is voor het uitbreiden van het bestaande parkeerterrein bij de Jumbo aan de Molewei 1 in Sint Nicolaasga.

De supermarkt wil uitbreiden met circa 26 parkeerplaatsen. De uitbreiding vindt plaats op het perceel van de Heemstrastraat 30. De totale oppervlakte komt daarmee op circa 1.000 m2. Het reeds bestaande parkeerterrein of de daarbij horende supermarkt wijzigt niet.