Negatief zwemadvies Ulesprong opgeheven

SIT NICOLAASGA - Negatief zwemadvies locaties Dagrecreatieterrein Klein Zwitserland (Sumar), Tsjûkemar Ulesprong (Sint Nicolaasga), Rohel en De Driesprong (Langelille) opgeheven.

Met ingang van 22 augustus 2018 is het negatief zwemadvies voor bovenstaande locaties opgeheven. Dit negatief zwemadvies werd eerder ingesteld door de FUMO namens de provincie Fryslân. De kans op gezondheidsklachten was daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen.

Ondanks dat de zwemwaterkwaliteit is verbeterd, wordt toch nog niet geheel voldaan aan de gestelde norm voor blauwalg en bestaat er nog steeds een gering gezondheidsrisico. Dit betekent dat het negatief zwemadvies is vervangen door een waarschuwing voor blauwalg. Bij de zwemgelegenheden wordt met borden aangegeven dat er een waarschuwing voor blauwalg geldt. Alleen bij zwemlocatie Klein Zwitserland is de waterkwaliteit dermate verbeterd dat er geen verhoogd gezondheidsrisico meer is.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.