Foto | Inspannen voor boekenlegger

JOURE ‘ - Donderdag 24 augustus heb ik samen met mijn kleinzoon een bliksembezoek gebracht aan het museum te Joure. Natuurlijk ook mijn fototoestel meegenomen’, schrijft Fokke Terpstra aan de redactie. ‘De foto laat zien dat kinderen in dit museum zich echt moeten inspannen om aan een opdracht te voldoen. In dit geval het drukken van een boekenlegger.’

Heeft u ook een mooie foto die u met de lezers wilt delen? Stuur deze in voor de rubriek ‘Foto van de week’. Uw foto kunt u mailen naar jou@ndcmediagroep.nl of naar zfr@ndcmediagroep.nl. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en waar de foto is gemaakt.