Drie thuiszorgteams gezamenlijk op Jouster Merke

JOURE - Drie thuiszorgorganisaties uit Joure bundelen hun krachten en presenteren zich gezamenlijk op de Jouster Merke: Thuiszorg Zuidwest Friesland, Thuiszorg Sint Theresia en Hof en Hiem Thuiszorg.

De afgelopen drie jaar is het al een vertrouwd beeld geworden: een grote kraam met daarin de wapperende vlaggen van de drie thuiszorgaanbieders. Tijd voor een praatje met cliënten die langs komen, tijd voor geïnteresseerden in de zorg en uitleg over hoe de thuiszorg in Joure geregeld is.

Specialisaties

De thuiszorgteams hebben veel gemeen in het aanbod van thuiszorgproducten. Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en begeleiding individueel. De eigen wijkverpleegkundigen kunnen in overleg met de cliënt de zorgvraag inventariseren en mogen ook indiceren. Waar de verschillen liggen zetten ze de specialisaties van elkaars team in.

,,Met elkaar zorgen we voor onze cliënten en streven we ernaar dat bewoners uit Joure en omstreken optimale thuiszorg kunnen ontvangen”, vertelt Janke de Vries, wijkverpleegkundige van Hof en Hiem Thuiszorg, team Joure.

Thuiszorg Zuidwest Friesland, onderdeel van de Antonius Zorggroep, is met drie teams gehuisvest in It Beaken te Joure. Thuiszorg Sint Theresia, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten, werkt vanuit het Theresiahuis. Het thuiszorgteam van Hof en Hiem, team Joure heeft als hoofdlocatie De Werf aan de Sluisdijk maar heeft ook een team dat werkt vanuit het kantoor aan het Douwe Egbertsplein.