Atelier- en Tuindagen groot succes

JOURE - Stichting Keunst en Keur kijkt met grote tevredenheid terug op de Atelier- en Tuindagen 2018. Gerard Hemmes verrichte op 14 september op zijn unieke ludieke manier de openingshandeling. Hij nam zijn toehoorders met een knipoog mee op een voettocht langs alle locaties en deelnemers. Exposant Gad Bros, bakker, had voor deze speciale opening het gebak versierd met het logo van Keunst en Keur.

Vrouwenkoor Brûzenije verzorgde de welklinkende muzikale noot. Bij het informatie- en startpunt Miks was een overzichtstentoonstelling. De vrolijke opening bleek een fantastische opmaat voor kleurige en vrolijke Atelier- en Tuindagen 2018.

In het kader van het Culturele Jaar 2018 was dit evenement op een speciale leest geschoeid. Uitgangspunt van deze 11e editie van de Atelier- en Tuindagen 2018 was de ‘ferbining’ van kunstcreaties onderling en de verbinding van kunst en natuur in bijzondere tuinen met als doel het samen te voegen tot een kleurig en boeiend geheel.

Een geslaagde opzet zo bleek dit weekend. De talloze bezoekers konden zich een goed beeld vormen van alle kunstuitingen in de overzichtsexpositie bij Start- en Informatiepunt Miks. Maar liefst ruim 40 kunstenaars verdeeld over 24 locaties en een aantal tuinen namen deel. De route kenmerkte zich door een veelheid aan stijlen, technieken en materialen.

Speciaal voor dit bijzondere culturele jaar waren in Park Heremastate drie indrukwekkende sculpturen van Gjalt Blaauw geplaatst. Met de expositie ‘Van schilderij tot couture’ werd in Galerie Fransje Versloot een bijzondere verbintenis getoond.

Op diverse locaties was het werk van een of meerdere kunstenaars te bewonderen. Een breed aanbod zowel op creatief als ambachtelijk gebied. Ateliers en tuinen met schilderijen, beelden, sculpturen, iconen, fotografie, ambachtelijke klokken, papierkunst en textiele werkvormen zorgden voor een zeer afwisselend beeld. Een combinatie van schilderijen en dichtkunst toonde een fraaie samenhang van kunst.

Na een hete zomer hadden de tuinen zich goed hersteld en stonden die in volle nazomerstooi. Bezoekers konden volop genieten van een keur aan bloeiende planten en heesters van de deelnemende tuinenbezitters.