Verdere sloop tunnelbak in volle gang

SCHARSTEBRUG - Nadat de werkzaamheden voor het verwijderen van de tunnel tussen Scharsterbrug en Joure in maart zijn stilgelegd vanwege scheurvorming in aangrenzende woningen, is onlangs het werk hervat. Inmiddels is men volop bezig om de bak te verwijderen. Er is gekozen voor een alternatieve sloopmethode, waarbij de tunnelbak in stukken wordt gezaagd. De sloop duurt tot dit najaar.