Gemeente verwacht 23 miljoen uit te geven aan onderwijshuisvesting

JOURE - 23 miljoen euro verwacht gemeente De Fryske Marren de komende vijftien jaar te moeten investeren in onderwijshuisvesting.

Dat is de uitkomst van het integraal huisvestingsplan (IHP). Dit komt onder meer door de dalende leerlingenprognoses en de keuzes die schoolbesturen hierdoor maken om bijvoorbeeld te fuseren. Daarnaast is er een groot bestand aan schoolgebouwen uit de jaren ’70 waar op den duur renovatie of nieuwbouw nodig is. Om goed op alle verwachte ontwikkelingen in te kunnen spelen, werkt de gemeente op dit moment aan een financieel plan voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting in De Fryske Marren. Dit plan wordt dit jaar nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2016 is het eerste Integraal huisvestingsplan (IHP) van gemeente De Fryske Marren vastgesteld. In dit huisvestingsplan is het beleidskader vastgelegd voor de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het onderwijs. Het was daarom noodzakelijk om het IHP te actualiseren. In de actualisatie van het IHP zijn de uitkomsten van de gesprekken met de schoolbesturen (scenario’s), de nieuwe opheffingsnorm, de leerlingenaantallen per 1 oktober 2017, de in 2017 geactualiseerde leerlingenprognoses en de financiële consequenties opgenomen.

Om de ontwikkelingen in gemeente De Fryske Marren goed inzichtelijk te maken, zijn de ontwikkelingen per regio beschreven. De ontwikkelingen hebben namelijk vaak niet alleen effect op één school, maar op meerdere scholen in de omgeving. Vaak zijn er meerdere scenario’s per regio mogelijk. Alle scenario’s zijn in dat geval opgenomen. De scenario’s staan namelijk nog niet vast. Gewijzigde omstandigheden, ontwikkelingen en gewijzigde visies en inzichten kunnen tot andere scenario’s leiden. Daarom hebben de gemeente en de schoolbesturen regelmatig overleg met elkaar.