Vragen over heropening De Rien

JOURE - Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Wietze de Haan heeft het college van B&W vragen gesteld over het herstellen van de vaarverbinding De Rien-Tjeukemeer.

‘Begin dit jaar is vanuit het College gemeld (“Wij zijn al veel verder dan dat men in de Lemmer denkt”.) dat voor de zomer een plan zou worden gepresenteerd over de vaarverbinding De Rien-Tjeukemeer. Zoals U bekend wordt op dit moment nagedacht en gewerkt aan opwaardering van “De Brette Hoanne”, een locatie aan de mond van De Rien en het Tjeukemeer. Inmiddels is de zomer voorbij en is het van belang is om te weten hoever Uw College is met de voorbereiding van het eerder aangekondigde plan. De mogelijkheid om financiële ondersteuning van Rijkswege te verkrijgen is mede debet aan de vraag welke vorderingen inmiddels zijn gemaakt met betrekking tot het herstel van de vaarweg. Wanneer kunnen wij Uwerzijds nadere informatie/plannen verwachten ten aanzien van een herstel vaarweg De Rien-Tjeukemeer?’