Meer WW-uitkeringen in augustus

FRYSLÂN - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in augustus toe. Vooral vanuit onderwijs en de uitzendsector kwamen meer mensen in de WW terecht omdat hun werk tijdelijk stopte tijdens de zomervakantie. In de meeste andere sectoren blijft de WW dalen. Op de lange termijn daalt de WW sterk. Met een toename van de openstaande vacatures zorgt dit steeds vaker voor personeelstekorten.

Eind augustus telde Friesland 10.849 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in augustus toe met 130 uitkeringen (+1,2%). Tussen sectoren zijn grote verschillen in de WW-ontwikkeling. Zo nam de WW vanuit onderwijs en uitzendsector in augustus toe, terwijl in sectoren als zorg en welzijn, horeca, landbouw en bouw sprake was van een dalend aantal WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Gemeente De Fryske Marren telde in augustus 2018 781 uitkeringsgerechtigden. In augustus 2017 waren dat nog 1045. Het hoogst aantal uitkeringsgerechtigden is onder de 50-plussers: 468.

Personeelstekorten breiden zich uit

De lange termijn ontwikkeling van de WW laat nog steeds een sterk dalende lijn zien. Zo verstrekte UWV ten opzichte van een jaar geleden in Friesland 25,8% (3.764) minder WW-uitkeringen. Tegenover een kleiner aantal WW-uitkeringen staan steeds meer openstaande vacatures. Medio 2018 staan ruim 6.000 vacatures open, 27% meer dan vorig jaar. In de afgelopen twee jaar is de spanning op de arbeidsmarkt hierdoor flink toegenomen. Werkgevers in steeds meer sectoren ervaren personeelstekorten voor een steeds breder spectrum aan beroepen. In Friesland zijn vooral vacatures in ICT, techniek, zorg en horeca moeilijk vervulbaar.

Wisselend beeld in Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind augustus uit op 278.119. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 279.360. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk licht af met 0,4% (-1.240). De provincies geven een wisseldend beeld. In de drie noordelijke provincies, in Overijssel en in Limburg nam de WW toe, terwijl de overige provincies een daling laten zien. Op jaarbasis neemt in heel Nederland de WW sterk af (-23%), maar het sterkst in Noord-Nederland.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in augustus toe, maar het sterkst in Drenthe en Friesland. Ook de afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

UWV verstrekte eind augustus in de provincie Groningen 9.427 WW-uitkeringen; 0,1% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 28% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in augustus toe met 1,5% naar 8.682. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,3%.