Ingezonden | Waar halen ze het lef en het geld vandaan?

Veertien maanden lang was het B&W-besluit om €100.000.- en nog eens €1.500.000.- (anderhalf miljoen euro) aan Jacobs DE in Joure te schenken voor de inwoners een geheim.

Veel gemeenschapsgeld dat bedoeld is ter ondersteuning van een grootscheepse reorganisatie bij dit bedrijf, die ook nog 90 arbeidsplaatsen kost. De gemeenteraadsleden moesten over de brief van juli 2017 hun mond houden, want ‘vertrouwelijk’. Het gaat hier niet om een noodlijdend familiebedrijfje of een met problemen kampende sociaal-culturele instelling, maar het betreft hier een bezit van een grote multinational GAB Holding, die vanaf 2012 voor 29 miljard (1) andere bedrijven overgenomen heeft. Deze grote onderneming stelt zich ten doel om het Zwitserse concern Nestlé als nummer één op de internationale koffiemarkt te overstijgen.

Na navraag hierover door de NCPN-raadsfractie is gebleken dat €100.000.- in januari van dit jaar al aan Jacobs DE is overgemaakt. Buiten de gekozen volksvertegenwoordiging - de gemeenteraad - om. Miljoenen zijn er de afgelopen jaren bezuinigd op sociale voorzieningen, op sociaal-culturele activiteiten, op sport, op openbaar groen en op wat al niet. Vanwege het miljoenentekort op het sociaal domein - ook lange tijd voor de gemeenteraad verborgen gehouden - moet de gemeenteraad binnenkort weer besluiten nemen over een miljoenenbezuiniging. Het is dan niet te verkopen tegen die achtergrond een multinational, waarvan de leiders elk jaar een kapitaal aan inkomsten binnenhalen, te spekken met gemeenschapsgeld.

Nadat het B&W-besluit door de NCPN in het nieuws is gebracht wordt er door menigeen, op straat, via mail en telefoon en in de pers, schande van gesproken. Wij zeggen: waar halen ze het geld en het lef vandaan?. Gemeenschapsgeld dat er niet is voor sociale en culturele doeleinden en dat ook nog doordrijven zonder een politieke discussie en besluitvorming in de gemeenteraad! De NCPN heeft kort geleden aan B&W gevraagd waaraan zij het recht ontleend hebben om alvast €100.000.- aan Jacobs DE overgemaakt te hebben en of er de bereidheid is het hele B&W-besluit alsnog in openbaarheid aan de gemeenteraad voor te leggen.