On Stage wordt Zuid Friesland On Stage

HEERENVEEN - Komend schooljaar zullen ongeveer 1000 leerlingen van verschillende vmbo-scholen in het zuiden van Friesland weer deelnemen aan het beroepen feest van “ On stage” Omdat deze keer ook vmbo-scholen uit Zuid Friesland deelnemen is de naam veranderd in Zuid Friesland On Stage.

De deelnemende scholen voor komende schooljaar zijn, het Bornego College, Osg Sevenwolden, Nordwin College, Zuyderzeelyceum, Terra college en het Linde College.

Leerlingen van verschillende vmbo-scholen uit Wolvega, Heerenveen, Joure, Grou en Lemmer zullen tijdens dit beroepenfeest in contact komen met ongeveer 250 beroepsbeoefenaren en bedrijven om te onderzoeken wat hun droombaan is in de toekomst. De leerlingen worden vooraf intensief getraind in communicatie en gespreksvaardigheden om zo goed beslagen ten ijs te komen en een goede match te maken met 3 beroepsbeoefenaren. Op basis van deze match zullen de leerlingen een dagdeel stage gaan lopen binnen het bedrijf waar ze tijdens het beroepenfeest contact hebben gelegd.

Door deze stage krijgen de leerlingen een goed beeld van het beroep. Ze krijgen hierdoor zowel de positieve maar mogelijk ook de minder leuke kant van het beroep te zien. Ongeveer 250 vertegenwoordigers van diverse bedrijven uit de regio zullen op 14 maart deelnemen aan dit project. Door deelname aan dit project kunnen bedrijven laten zien wat ze in huis hebben en leerlingen enthousiast maken voor het beroep waar ze zelf trots op zijn.

Omdat de voorgaande 2 keren een groot succes waren hebben zich meerderscholen bij On stage aangesloten. Dit is dan ook de reden dat de naam veranderd is in Zuid Friesland On stage.

Naast de naamverandering is ook een nieuwe projectleider aangesteld. Floris Jacobs heeft als nieuwe projectleider het stokje overgenomen van Steffen Pilkes.