Nog steeds blauwalg in Tsjûkemar

De fryske marren - Nog steeds is er blauwalg in de Tsjûkemar. Waar de omliggende wateren al een paar weken ‘schoon’ zijn verklaard, blijft het grootste binnenwater van Friesland besmet.

Een negatief zwemadvies is niet meer afgegeven; de ingestelde negatieve zwemadviezen zijn sinds 22 augustus vervangen door een waarschuwing in verband met blauwalgen. De hittegolf van afgelopen zomer in combinatie met de hoge concentratie meststoffen in het water, maakt de ideale voedingsbodem voor de algen.

Blauwalg bestrijden met vers water

,,Het is een heel groot meer’’, zegt Nynke Bout, communicatiemedewerker Wetterskip Fryslân. ,,Daarom duurt het langer voordat het schoongespoeld is.’’ Bestrijden kan op twee verschillende manieren volgens Bout. ,,We kunnen het meer doorspoelen met water uit het IJsselmeer. Maar daar moeten we nu heel zuinig mee zijn. Het IJsselmeerwater is al veel gebruikt, daarom is het zouter geworden. Een andere manier is waterstofperoxide, bleekmiddel, toevoegen. Dat doen wij niet. Dat is echt een laatste hulpmiddel. Daarom kiezen we voor schoonspoelen, maar door de oppervlakte van de Tsjûkemar duurt dit langer.’’ Volgens het Wetterskip moet het met een paar weken zijn opgelost.

Statistiek

Met de herfst in zicht en daarmee veel regen, moet de blauwalg zichzelf oplossen. Dat het meer zolang last heeft van de algen, is volgens het Wetterskip logisch. ,,Je moet het zien als een statistiek. Het is zo’n groot gebied, dat het niet anders kan dat er iets blijft hangen.’’

Officiële zwemlocaties

Het Wetterskip meet alleen op de officiële zwemlocaties. Bij zwemlocatie Rohel heeft het negatief zwemadvies geduurd van 9 tot 22 augustus. Bij zwemlocatie Tsjûkemar Ulesprong was dit van 15 tot 22 augustus. Over de rest van het meer kan het Wetterskip niets zeggen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) controleert namens de provincie Fryslân zwemlocaties in oppervlaktewater op hygiëne en veiligheid van 1 mei tot 1 oktober. Zij verzorgen de informatievoorziening over de (actuele) kwaliteit van het zwemwater en zorgen voor het uitvoeren van maatregelen als de kwaliteit van het zwemwater daar om vraagt. Op de website zwemwater.nl is de actuele stand van zaken te vinden.