GGD Fryslân start met de extra meningokokkenvaccinatie

DE FRYSKE MARREN - In september en oktober ontvangen tieners – die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar zijn geworden – een brief. Deze brief is een uitnodiging voor de meningokokkenvaccinatie. GGD Fryslân start op 3 oktober vaccineren hiervoor.

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is overdraagbaar door de lucht, door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens. Als de bacterie in je neus zit kun je een ander besmetten zonder zelf ziek te zijn.

van meningokokken type W - heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport besloten om in 2018 te gaan vaccineren met MenACWY-vaccin. Sinds 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden MenACWY in plaats van MenC. In oktober starten ze met het vaccineren van tieners die vanaf 1 mei 2018 14 jaar worden. Ook krijgen peuters sinds 1 mei 2018 bij ongeveer 14 maanden de MenACWY-vaccinatie.

Op http://www.deelditnietmetjevrienden.nl is meer informatie te vinden.