Penninga’s Molen verloot ballonvlucht onder trouwe donateurs

JOURE - Op Jouster Merke donderdag trok notaris Mr. Heidi Harmsma uit alle namen van de actieve donateurs van Stichting Penninga’s Molen de gelukkige winnaar van een ballonvlucht.

Op 9 december 2017 werden Penninga’s Molen in Joure en De Skarrenmoune in Scharsterbrug officieel opnieuw in werking gesteld na een ingrijpende renovatie. De heringebruikneming van beide molens was een uitstekend moment om een wervingsactie voor nieuwe donateurs op te starten, met als beloning de kans op een ballonvlucht. Want ook al verkeren de beide molens op dit moment weer in een prima staat, goed onderhoud is van wezenlijk belang. Dit is kostbaar. Om gebruik te kunnen maken van subsidies, moet de stichting zelf in eerste instantie een aanzienlijk deel van de te maken kosten bij elkaar zien te krijgen. Donaties van particulieren, bedrijven, overheid en (monumenten)stichtingen zijn daarom onmisbaar voor het behoud van deze werkzame monumenten voor de gemeenschap.

Op Jouster Merke donderdag was het officiële moment daar. Molenaar Harm Zuidstra, Stichtingsbestuurder Henri Uijlenbroek, ballonvaarder Pieter Kooistra van het Noordelijk Ballonvaartcentrum en notaris Mr. Heidi Harmsma waren aanwezig. Bij binnenkomst van de molen sprong meteen een enorme vierkante houten balk in het oog. ‘Dit wordt de nieuwe koningsspil,’ verduidelijkte molenaar Harm Zuidstra. De koningsspil is de belangrijke centrale verticale hoofdas, bovenin de molen. Deze wordt aangedreven door de wieken en zet het maalproces in werking. Zuidstra: ‘Tijdens de renovatie werd ontdekt dat de huidige koningsspil zijn beste tijd heeft gehad. Dus toen we de gelegenheid kregen om zo’n grote loodzware balk aan te schaffen, hebben we dat gedaan.’ Het geeft maar weer eens aan dat het onderhoud van de molen altijd maar doorgaat. Op dit moment ligt de nieuwe koningsspil nog horizontaal onderin de molen en kon daarom goed dienst doen als tafel bij de verloting. Uit de bus, gevuld met alle namen van de actieve donateurs van Stichting Penninga’s Molen, trok notaris Harmsa de winnaar: mevrouw De Jong, al 23 jaar trouwe donateur.