Gemeente wil zorg inkopen op basis van resultaat

JOURE - B&W stelt dat ze met de huidige werkwijze van inkopen op producten in het kader van Wet Maatschappelijke Voorzieningen en ANWB tegen grenzen aanloopt. Ze wil daarom in gaan kopen op resultaat. Dit kost echter tijd.

Ook is het ingewikkelder om maatwerkvoorzieningen te veranderen in basisvoorzieningen. Dit lukt niet alleen met strengere toegang of strakkere indicering. Inwoners, uitvoerders en aanbieders moeten anders gaan denken, aldus B&W. Het sociaal wijkteam is daarbij van groot belang en moet naar een andere manier van een indicatieverstrekking tot. Ook moet ze de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt bewaken. B&W vindt dat er nog niet genoeg wordt toegewerkt naar lichtere vormen van ondersteuning of basisvoorzieningen.

Daar komt bij dat door het beleid van langer zelfstandig thuis wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zijn die thuis wonen en niet in een instelling opgenomen kunnen worden. Dit leidt vaker tot crisissituaties. Hier worden speciale beheersmaatregelen op genomen. B&W vindt dat er voldoende mogelijkheden aanwezig moeten zijn voor ‘oplossingen dicht bij huis’. In 2017 zijn hiervoor nieuwe stappen gezet in samenwerking met het welzijnswerk, aanbieders en (groepen/ vertegenwoordiging van) inwoners. Maar ze vindt vooral ook dat mensen elkaar meer moeten helpen en ondersteunen. Omdat ze ook ziet dat er steeds meer druk komt te liggen op mantelzorgers en vrijwilligers wil ze extra aandacht voor deze groepen. ‘Er ligt de uitdaging om de mantelzorger te vinden en passend te kunnen ondersteunen. Investering in kennis is nodig,’ aldus de kadernota voor 2019.