Gemeente steekt drie miljoen in uitdiepen vaargeulen IJsselmeer

LEMMER - Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer.

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft in 2015 en 2016 geld beschikbaar gesteld voor het op diepte brengen van de vaargeul(len). In totaal investeert de gemeente ruim €3 miljoen. Voor Fryslân zit het belang bij de scheepswerven in Makkum, Harlingen en Lemmer en de toeleverende industrieën. Daarnaast zit de tweede scheepbouwopleider van Nederland in de regio. Er is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld die positief uitpakt. Een deel hiervan land in De Fryske Marren. Dit is niet nader gespecificeerd.

Om de noodzaak van deze verbreding te onderstrepen hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven samen een Bidbook opgesteld. Dit bidbook is woensdag 25 september in Meppel aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Bidbook is overhandigd door gedeputeerde Klaas Kielstra van Fryslân, samen met gedeputeerden Jan Nico Appelman van Flevoland en Henk Brink van Drenthe. Wegens verplichtingen in Provinciale Staten ontbrak Bert Boerman van Overijssel. De aanbieding was tijdens een werkbezoek van de minister aan de haven van Meppel. Meppel is onderdeel van Port of Zwolle en één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid. Ook voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, zijn er grote economische effecten. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen.

Nieuwe banen

Met deze investeringen ontstaan tot 3000 nieuwe banen. Vervoer van goederen van zee tot ver in het binnenland ontlast het wegennet van de Randstad. Ook is vervoer per schip milieuvriendelijker dan per vrachtwagen. Betrokken provincies, gemeenten (Zwolle, Kampen, Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.