Broek-Zuid of toch Broek-Súd?

JOURE - De FNP heeft vragen gesteld aan het college over de nieuwbouwwijk Broek-Zuid. Volgens het taalbeleid van gemeente De Fryske Marren horen nieuwe straatnamen en geografische namen Fries te zijn. Nu wordt de Nederlandse naam gebruikt.

Broek-Zuid is volgens het college de naam die als sinds de ontwikkeling wordt gebruikt en valt de Nederlandse naam in dezelfde categorie als Broek-Noord en Joure-West. Broek-Zuid is juridisch gebruikt en vastgelegd in de bestemmingsplannen, gemeentelijke communicatie, besluiten en plannen tot nu toe. ‘Dêrom liket in wiziging foar in promoasje- en ferkeapkampanje ús net ferstannich.’

Toch doet het college water bij de wijn. De website met de bouwplannen is zowel in het Nederlands als in het Fries te vinden via broeksud.nl. ‘As yn Broek Zuid oan nije wenstrjitten in namme jûn wurdt, dan sille dat fansels Fryske nammen wurde op basis fan it fêststelde taalbelied.’