Meer verkopen, maar minder winst voor HZPC

JOURE - HZPC, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 4 oktober jongsleden de geconsolideerde netto-omzet over het boekjaar 2017/2018 is vastgesteld op € 300 miljoen en daarmee licht gedaald is ten opzichte van het voorgaande jaar.

HZPC Holding wist wederom te groeien in het totale volume verkochte pootaardappelen (ook in licentie): van 797.000 ton vorig jaar naar 816.000 ton dit jaar. De brutomarge bedraagt € 55 miljoen (vorig jaar € 59 miljoen) en het nettoresultaat daalde van € 8,5 miljoen naar € 4,7 miljoen. Het dividend op HZPC-certificaten is bepaald op € 4,-.

Terugblik en toekomstperspectief

Gerard Backx, CEO van HZPC Holding: ‘We hadden over het boekjaar 2017/2018 een lagere marge voorzien dan het voorgaande recordjaar. 2017/18 was voor HZPC een goed jaar, al werd het voorgaande jaar niet geëvenaard. Vooral door de lagere prijzen van consumptieaardappelen in Europa, bleef de vraag naar pootaardappelen hier beduidend achter bij het voorgaande topjaar. We zijn er niettemin in geslaagd om ons marktaandeel op dit voor ons bedrijf belangrijke continent te behouden.

Wereldwijd was sprake van zeer verschillende omstandigheden en ontwikkelingen. Zo kende Amerika bijvoorbeeld goede prijzen het afgelopen jaar. Daarentegen lagen de prijzen in met name India op een zeer laag niveau. Desondanks is het HZPC gelukt om wereldwijd een iets groter volume pootaardappelen af te zetten dan het voorgaande jaar. De afzet in Rusland is het afgelopen jaar zelfs verdubbeld. HZPC koerst op de lange termijn en investeert onverminderd in rasveredeling, markten en productontwikkeling.

Voor het boekjaar 2018/2019 is HZPC voorzichtig. De droogte van de zomer in 2018 in Europa resulteert in een sterk verminderde oogst, met een lagere verwachte winst tot gevolg.’