Vrouwenkoor Brûzenije bruist al twintig jaar

JOURE - Het Vrouwenkoor Brûzenije (bruisend nieuw) uit Joure bestaat 20 jaar. Dat hebben ze op 7 oktober gevierd met een concert in een uitverkocht Party- & Zalencentrum ’t Haske in Joure. Met als intermezzo de mannen van I.K.E.A. (Inderdaad Koen en Anton) met zang en gitaar.

Joure is de thuishaven van het koor. In de loop der jaren is het niveau steeds beter geworden. Het aantal vrouwen groeide waardoor ze nu vijftig leden tellen. De muzikale begeleiding is al jaren in handen van maar liefst drie vrouwelijke accordeonisten en staat onder bezielende leiding van Lars Mulder.

Het koor zingt Friese, Nederlandse, Engelse en Duitse liedjes en heeft daarnaast Ierse folksongs en Franse chansons, Popsongs, levensliederen en mooie luisterliedjes op het repertoire staan.