Kinderkrant voor alle kinderen in Friesland

DE FRYSKE MARREN - Jong010, de lokale kinderkrant van Rotterdam, krijgt navolging. Het gratis papieren medium krijgt in 2019 'broertjes en zusjes' in de regio's Roosendaal, Alkmaar en Haarlem. Ook alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar in Friesland krijgen op termijn een kinderkrant.

Angelique van Tilburg, die in 2010 aan de wieg stond van Jong010, begon in januari 2018 met hoofdredacteur Suzanne Huig een opleidingsprogramma. Hieraan nemen drie ondernemers deel wiens hart ligt bij de doelgroep kinderen die dromen van het uitgeven van een eigen medium. Het resultaat: in 2019 start kinderkrant Jong0165 in Roosendaal, Jong072 in Alkmaar en Jong023 in Haarlem.

Maatschappelijk en educatief

Van Tilburg en Huig zijn trots op de drie nieuwe kinderkranten. "Binnen ons jaarprogramma leiden we mensen op om in hun eigen gemeente of regio volgens het concept van Jong010 een lokale kinderkrant op te richten. Een gratis krant die een bijdrage levert aan verschillende maatschappelijke en educatieve doelstellingen, waarin nieuws, verhalen, ervaringen en meningen voor en door kinderen in de regio centraal staan."

Kinderkrant in Friesland

Het doel van Huig en Van Tilburg is dat het concept zich steeds verder over Nederland verspreidt totdat alle kinderen in elke gemeente en regio van Nederland een eigen lokale kinderkrant ontvangen. Ook in Bantega, Delfstrahuizen, Echten Fr, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee. En in Akmarijp, Boornzwaag, Broek Fr, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Joure/Botenbuurt, Langweer, Legemeer, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum Fr, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord. Wanneer we in elke regio iemand hebben gevonden die volgens ons concept een kinderkrant gaat uitgeven, betekent dat een miljoen papieren kinderkranten per maand.

Tegen de trends in

Volgens Van Tilburg geven lokale kinderkranten een 'mooi tegengeluid' in het debat over de afname van leesvaardigheid en leesplezier onder kinderen. Ook onderstreept het fenomeen in haar ogen dat het met de vermeende voorkeur van kinderen voor alleen digitale media en dalende oplagecijfers van papieren kranten niet in alle gevallen opgaat.

Helemaal voor gaan

In januari 2019 begint een volgende lichting 'krantenmakers' met de opleiding voor het opzetten van een eigen kinderkrant. “Het opzetten van een eigen kinderkrant is het starten van een eigen maatschappelijke onderneming’’, zegt Huig. Van Tilburg: "Ons jaarprogramma is daarom niet voor iedereen. Iemand die als hobby 'een krantje voor kinderen' wil maken, past niet bij ons. We zoeken personen die een kwalitatief goede kinderkrant willen uitgeven en leiden. En die serieus bereid zijn om hier helemaal voor te gaan."

Lokale kinderkranten

De lokale kinderkrant is dé papieren krant voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De uitgave verschijnt maandelijks en wordt gratis verspreid via alle basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en openbare gelegenheden. De doelstellingen zijn kinderen stimuleren om beter en met meer plezier te gaan lezen, op een leuke manier een bijdrage leveren aan hun taalontwikkeling, hen meer betrekken bij hun wijk en stad en een bijdrage leveren aan de meningsvorming van kinderen. Huig: "Daarnaast heeft de lokale kinderkrant als extra speerpunten kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en om hen aan te moedigen en te inspireren om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Kwetsbare groepen kinderen krijgen extra aandacht, op een positieve manier zonder een stempel op hen te drukken. De lokale kinderkrant heeft een positieve uitstraling. En een groot bereik, namelijk álle kinderen van 7 tot en met 12 jaar. We vinden dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen en dragen daar met de lokale kinderkranten ons steentje aan bij."