Tresoar zoekt hulp bij groot invoerproject Friese overlijdensaktes

DE FRYSKE MARREN - Om digitaal onderzoek naar Friese voorouders te vergemakkelijken zoekt Tresoar vrijwilligers die familierelaties willen toevoegen aan overlijdensaktes.

Iedereen kan vanachter zijn eigen computer een bijdrage leveren op het platform FryskeHannen.frl. De ultieme startplek voor een zoektocht naar Friese familiegeschiedenis is de grote genealogische database op AlleFriezen.nl. Daarop staan de overlijdensaktes van 750.000 Friezen. Bij ongeveer een half miljoen aktes zijn alleen de namen van de overledenen ingevoerd, en niet die van de ouders of eventuele partners. En die gegevens zijn juist zo belangrijk: daarmee kan Tresoar personen virtueel aan elkaar knopen en bijvoorbeeld stamboomonderzoek een stuk makkelijker maken. Nu de techniek ons meer dan ter wille is, gaat Tresoar proberen om daarin een grote stap te zetten. Meehelpen kan door aan te melden op het platform FryskeHannen.frl.