Gezondheidsonderzoek kinderen in Friesland: meer water drinken, minder bewegen

DE FRYSKE MARREN - Friese ouders vinden dat de gezondheid van hun kind over het algemeen (zeer) goed is. Kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status hebben wel veel vaker gezondheidsproblemen.

De afgelopen periode onderzocht GGD Fryslân de gezondheid van de Friese kinderen. Voor deze Kindmonitor vulden ouders de vragenlijst in. Aan dit grootschalige onderzoek deden bijna 11.000 ouders mee. Zij hebben kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Voor het eerst bevroeg GGD Fryslân ook de ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar.

Een greep uit de meest opvallende resultaten: Als het gaat over de psychosociale gezondheid, blijkt dat 3-jarigen vaker te maken hebben psychosociale problematiek, vergeleken met 4 tot en met 12 jarigen (24% om 17%).

Ouders van kinderen onder de 4 jaar lijken meer rekening te houden met hun rook- en drinkgedrag dan ouders met kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze ouders roken minder vaak (12% om 15%) en doen dit minder vaak in huis (3% om 5%). Ook drinken zij minder alcohol (58% om 63%) en doen ze dit minder vaak in het bijzijn van hun kind (18% om 26%).

Vergeleken met het gezondheidsonderzoek in 2015, drinken kinderen van 4 tot en met 12 jaar meer water (2015: 39%, 2018: 51%). Ook drinken zij minder suikerhoudende dranken (2015: 70%, 2018: 60%), eten ze meer fruit (2015: 61%, 2018: 71%) en meer groente (2015: 37%, 2018: 44%). Het percentage overgewicht is echter gelijk gebleven.

Wat ook blijkt is dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar over het algemeen minder zijn gaan bewegen, vergeleken met het onderzoek van 2015. Het percentage kinderen dat elke dag lopend of fietsend naar school gaat was 68% in 2015 en is nu 58%. En het aantal kinderen dat elke dag een uur beweegt is gedaald van 45% naar 39%. Daarnaast is er een lichte daling in het percentage kinderen dat ten minste één keer per week sport bij een vereniging/club of sportschool (2015: 81%, 2018: 79%).