Gemeente start met huisbezoeken recreatiewoningen

JOURE - Gemeente De Fryske Marren start deze maand met huisbezoeken bij recreatiewoningen. Een medewerker van de afdeling toezicht en handhaving en het sociaal team gaan langs bij de geregistreerde bewoners.

Permanente bewoning in een pand waarop een recreatieve bestemming rust is niet toegestaan en is onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Op dit moment zijn in De Fryske Marren 88 adressen met een recreatieve bestemming, waar sprake van permanente bewoning. Voor hen moet een andere oplossing worden gezocht.

‘Om beter zicht te krijgen op de persoonlijke sociale problematiek en de gevolgen voor de woningmarkt hebben wij besloten om de handhaving voor de betreffende groep bewoners tijdelijk op te schorten en eerst te onderzoeken welk type bewoners het betreft, wat de reden is van het wonen op een recreatiepark, in hoeverre zij afhankelijk zijn van een sociale huurwoning of andere bewoningsvormen en in hoeverre er sprake is van betrokkenheid van het sociaal team van onze gemeente dan wel een sociaal maatschappelijke instelling. Hierover willen wij eerst meer duidelijkheid alvorens verder te gaan met de handhaving’, aldus gemeente De Fryske Marren.

In de maand oktober 2018 hebben alle geregistreerde bewoners op een pand met recreatieve bestemming een brief ontvangen en is deze inventarisatie aangekondigd. Vanaf de maand november worden deze adressen bezocht. Op basis van deze inventarisatie kan worden bekeken wat de gevolgen zijn bij handhaving en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Ook kan een traject worden opgestart waarbij mensen worden geholpen hij het vinden van een reguliere woning. Het uiteindelijke doel blijft om de permanente bewoning in een pand met een recreatieve bestemming te beëindigen.