Jong | Challenge day op school

LEMMER - De Challenge Day, ook lefdag of ‘Over de streep’ genoemd, is geïntroduceerd op de scholen in De Fryske Marren. Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer had de primeur.

Tijdens de Challenge Day doen leerlingen oefeningen om zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Leerlingen worden gestimuleerd om te zijn wie ze willen zijn. Door zich te laten zien, te zeggen wat ze denken en voelen, grenzen aan te geven en klasgenoten te ondersteunen.

Het resultaat is meer respect voor jezelf en elkaar, minder groepsdruk, minder pestgedrag en een positief saamhorigheidsgevoel. De Challenge Day maakt veel los. Daarom wordt een vervolgprogramma geboden waarin individueel, in groepjes en klassikaal wordt doorgepraat over de ervaringen. Ouders worden vooraf geïnformeerd over het programma. Na afloop is er een ouderavond waarin ouders worden bijgepraat. Klassen die de Challenge Day doen, hebben daar de verdere schooltijd profijt van.