Personeelstekorten in Friesland stijgen

DE FRYSKE MARREN - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Friesland af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. In Friesland geldt dit met name voor bouw, zorg, ICT en transport. Dit blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld.

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Friesland af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. In Friesland geldt dit met name voor bouw, zorg, ICT en transport. Dit blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld.

Daling WW in oktober

Eind oktober telde Friesland 10.535 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in oktober af met 97 uitkeringen (-0,9%). Dit is minder dan de landelijke afname van 1,7%. In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de horeca, die door het aflopende horecaseizoen een stijging van de WW laat zien. Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. In oktober is de afname in Friesland op jaarbasis 24,1% (-3.338 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 21,6%.

Moeilijk vervulbare vacatures

In Friesland hebben werkgevers in onder andere de bouw, zorg, ICT en transport steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er in Friesland moeilijk vervulbare vacatures voor bijvoorbeeld operator procesindustrie en CNC-verspaner.