Half miljoen subsidie voor jonge boeren

DE FRYSKE MARREN - Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen boeren die niet ouder zijn dan 40 jaar aanspraak maken op de speciale subsidieregeling ‘jonge landbouwers’. Het geld is bedoeld voor de verduurzaming van landbouwbedrijven. Er zit in Fryslân in totaal €500.000 in de pot.

Jonge boeren kunnen tot €20.000 euro krijgen voor investeringen in de verduurzaming van hun bedrijven, waardoor bijvoorbeeld biodiversiteit versterkt wordt of de uitstoot van vervuilende stoffen vermindert. Zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van luchtwassers voor in de stal. Het aanvragen van een bijdrage voor een windturbine is echter niet mogelijk.

Populaire maatregel

De maatregel wordt dit jaar voor de vierde keer opengesteld en bleek in 2017 erg populair bij jonge boeren. Het gaat om een POP3 maatregel vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkeling. Hierbij leggen Europa en provincies gezamenlijk geld bijeen. De maatregel past binnen het provinciale landbouwbeleid en afspraken met het Rijk over plattelandsontwikkeling.

Meer informatie op www.rvo.nl