Basisschool De Beuk gaat dicht

SINT NICOLAASGA - Basisschool De Beuk gaat dicht. Schoolbestuur Primus heeft schriftelijk laten weten de openbare school in Sint Nicolaasga te willen opheffen per 1-8-2019.

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren snel gedaald. Er zitten nu nog 34 leerlingen op de school. Per 1-10-2013 waren er 74 leerlingen. Er stromen geen kleuters meer in. Een dergelijke kleine school is voor een schoolbestuur niet meer te bekostigen. Er is geprobeerd om tot een samenwerkingsschool te komen samen met de christelijke basisschool De Paedwizer in Sint Nicolaasga, maar dat is niet gelukt. Primus onderzoekt daarom nu de fusiemogelijkheden met een andere Primus-school in Scharsterbrug, Langweer. Dit gebeurt samen met de ouders. Een fusie heeft voor een schoolbestuur het voordeel dat het dan van het rijk gedurende een aantal jaren extra middelen ontvangt. Voor het proces van de opheffing heeft een fusie geen consequenties.

Het is de tweede school in de gemeente die moet sluiten komend jaar. Op dezelfde datum gaat ook De Dam in Lemmer dicht.