Column Knooppunt Joure | De verbindende schakel tussen alliantie en gemeente

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 21: De verbindende schakel tussen alliantie en gemeente

Sinds 2014 ben ik betrokken bij het project Knooppunt Joure. Ik ben werkzaam binnen het technisch team als adviseur voor het gemeentelijke gedeelte. Ik ben hier met name de verbinding tussen de gemeente en de alliantie. Ik sta dus eigenlijk met één been bij de gemeente en één been in het projectbureau aan de Sewei. Mijn taak is het bij elkaar brengen van elkaars belangen: waar ik bij de gemeente opkom voor de belangen van de alliantie, kom ik bij de alliantie op voor de belangen van de gemeente. Met name het samenwerken met verschillende overheden aan hetzelfde project maakt Knooppunt Joure uniek, complex maar vooral leuk.

Net als Heine Lageveen uit de column van oktober, richt ik mij voornamelijk op het wegennet van de gemeente, het onderliggend wegennet. Ik houd me bezig met de ontwerpkeuzes, waarbij ik kijk naar de eventuele risico’s en knelpunten, tot uitvoering. Ik probeer ervoor te zorgen dat het onderliggend wegennet op een goede manier kan worden overgedragen aan de gemeentelijke wegbeheerder. De sloop van de oude onderdoorgang Hollandiastraat en de aanleg van de nieuwe tunnel zijn belangrijke aspecten voor de gemeente. Ook de gebiedsontwikkeling rondom de Hollandiastraat, zoals de nieuwe aansluiting met de Haulstersingel en Roazebosk, behoort tot mijn takenpakket.

Ook heb ik mijn steentje bijgedragen aan de nieuwe entree van Joure. Zo was één van mijn eerste werkzaamheden op dit project de uitbreiding van het bestaande carpoolterrein. Waar het carpoolterrein eerst 67 plekken telde, telt het straks 217. Momenteel houd ik mij vooral bezig met het nieuwe busplein. Inmiddels is het beton van het busstation, zo’n 600 kuub gestort. Dit moet zo’n vier weken uitharden en dan kunnen we over van het tijdelijke naar het nieuwe busstation.

In het begin van het nieuwe jaar wordt de definitieve inrichting van het busstation gemaakt. Hier is de gemeente verantwoordelijk voor. Inmiddels is het ontwerp definitief en is de uitvoering van de inrichting aanbesteed. Er komen fietsenstallingen en fietsenkluizen aan de kant van de Sewei. In het midden van het busplein komt groen, met daartussen oversteken. Ook plekken waar mensen droog kunnen staan als het regent, bankjes en dergelijke komen begin volgend jaar. We kijken er eerst naar uit dat de bussen er voor de kerst rijden!

Sjors Veenstra – technisch adviseur