Scholen De Brêge en De Beuk gaan samen verder

JOURE - De medezeggenschapsraden van OBS De Brêge uit Scharsterbrug en OBS De Beuk uit Sint Nicolaasga hebben afgelopen week de intentieverklaring voor een fusie tussen beide scholen ondertekend. Daarmee spreken zij het vertrouwen uit in een fusie en geven zij groen licht voor de verdere verkenning van het samengaan van de scholen.

OBS De Beuk kampt al sinds enige jaren met een gering aantal leerlingen. Pogingen om te fuseren met CBS De Paedwizer liepen op niets uit. Daarom werd gezocht naar een andere oplossing. Fuseren met een andere openbare school in de regio lag daarbij voor de hand, waarop de ouders uiteindelijk hun voorkeur hebben uitgesproken voor OBS De Brêge in Scharsterbrug. Thijmen Krikke, directeur van beide scholen: ,,De cultuur van beide scholen is vergelijkbaar en ook onderwijskundig hebben ze al veel gemeenschappelijk. De komende tijd gaan we de verschillen en overeenkomsten nader bekijken. De ouders en beide teams zijn zeer gemotiveerd en toegewijd om deze fusie tot een succes te maken.”

OBS De Brêge heeft al jaren een stabiel leerlingenaantal. Door een fusie met OBS De Beuk zal de school circa 85 leerlingen tellen.