Geld voor versterking openbaar vervoer

FRYSLAN - Vervoerder Arriva ontvang ruim 770.000 euro voor een viertal projecten voor extra kwaliteit van het Friese OV. Dit houdt in dat er vanaf 2019 een pilot start waarbij op buslijn 315 (Heerenveen-Groningen) vier keer per uur een bus rijdt in plaats van twee keer.

Verder gaan 48 bussen tot het einde van de concessie in 2022 op biodiesel rijden. Hiermee stoot Fryslân per jaar 2.000 ton CO2 minder uit. Daarnaast komt er samen met Groningen en Drenthe een OV-campagne. Hierbij krijgen reizigers naast een goedkopere OV-chipkaart een aanbod om in de daluren goedkoper te reizen. Tot slot start het project ‘Anders roosteren’. Onderwijsinstellingen ontvangen een bijdrage wanneer ze het rooster dusdanig aanpassen dat het minder drukt op de spitsuren in het OV.