Opnieuw Top2000-kerkdienst in De Oerdracht

JOURE Ook dit jaar wordt weer een Top2000 kerkdienst gehouden in de Oerdracht in Joure. Op vrijdagavond 28 december om 19.00 uur haakt de kerkdienst aan bij de traditionele jaarafsluiting van NPO Radio 2.

Nummers met inhoud

In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweegbrengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God en andere nummers gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Ds. Christien Ferrari en ds. Tiny van der Schaaf gaan voor in deze kerkdienst. De muziek in deze Top2000-kerkdienst wordt verzorgd door de band Plus us en het popkoor That’s it. Het thema van de kerkdienst is ‘Love actually’. We sluiten aan bij deze bekende film over de liefde en in de muzieknummers en teksten die klinken zal de Liefde de boventoon voeren.

Top2000-café

Na afloop willen ze elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in het Top2000-café. Hier zal DJ Sieds nummers uit de Top2000 en verzoeknummers draaien. De toegang van deze Top2000-dienst is gratis. Er zal een collecte zijn voor de onkosten. Muziek en liefde zijn niet aan leeftijd gebonden.