Subsidie voor weidevogelbeheer

FRYSLAN - Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer bij Provincie Fryslân.

De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Aanvragen gaat via de agrarische collectieven. Er zit € 100.000,- in de pot.